Näppäilytaidon alkeisharjoitusopas

Opi kirjoittamaan kymmensormijärjestelmällä.