I-pad ja iPhone heikkonäköisen arjen apuna

Video Ipadin käytöstä arjen tilanteissa.

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten (HUN) tuottama video.